Höstens ansökningstid är avslutad.

Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden. 

Beslut om understöden fattas av styrelsen den 29 oktober. Alla sökande får brev om besluten i november. Understöden utbetalas i december 2020.

*****

UNDERSTÖD FÖR SVENSKA DAGHEM I HELSINGFORSREGIONEN
samt till NYLÄNDSKA LÄRARSTUDERANDEPro Juventute Nostra är en stiftelse, vars ändamål är att stödja svenskspråkig utbildningsverksamhet i Helsingforsregionen.

Hösten 2020 lediganslår Stiftelsen Pro Juventute Nostra
- understöd att sökas för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Helsingforsregionen
- stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och nyländska lärarstuderande

Ansökan kan göras elektroniskt under perioden 1.9 – 30.9.2020 på denna hemsida www.projuventute.com. Endast en ansökan per instans tas emot.