Tidtabellerna och målgrupperna för öppna ansökningar om stipendier och understöd kommer att fastslås senare under 2024.