Stiftelsen delar ut understöd i allmänhet två gånger i året.
Vi informerar om ansökningstiderna här på vår hemsida samt i Tidningen Läraren och/eller i Hufvudstadsbladet 

 

  • För projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i Helsingforsregionen
  • Fortbildningsstipendier för i Helsingforsregionen verksamma lärare

  • För projekt och anskaffningar som syftar till att
    höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Helsingforsregionen
  • Stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och -studeranden