Stiftelsen delar ut understöd två gånger i året

Ansökningstid 1.3 - 31.3

För projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i Helsingforsregionen

Fortbildningsstipendier för i Helsingforsregionen verksamma lärare

Ansökningstid 1.9 - 30.9

För projekt och anskaffningar som syftar till att
höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Helsingforsregionen

Stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och -studeranden