Pro Juventute Nostra är en stiftelse för den svenska skolan!

Stiftelsens verksamhetsområde är Storhelsingfors, där vi stödjer verksamheten i svenska daghem, grundskolor och gymnasier.

Stiftelsen stödjer svenska gymnasier, grundskolor och daghem på mångahanda sätt

  • genom fortbildningsstipendier till lärare med hemvist i Nyland
  • genom stipendier till lärarstuderande med hemvist i Nyland
  • genom understöd som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska gymnasier, grundskolor och daghem i Storhelsingfors
  • genom att förmedla information om lediga lärarbostäder i huvudstadsregionen