Fortbildning

Snödroppen rf 2019-1-37-O 900
Solstrålarna 2019-1-46-O 1.500
Svenska slöjdlärare i Finland rf (tidigare Sv 2019-1-157-O 800
Maria Ahvonen 2019-1-2-P 300
Erica Hendy-Lång 2019-1-3-P 300
Marina Röholm 2019-1-4-P 200
Monika Ståhls 2019-1-11-P 300
Nina Lehtinen 2019-1-17-P 300
Anita Nyman-Antman 2019-1-18-P 300
Pirkko Höckerstedt 2019-1-19-P 300
Susanna Buddas 2019-1-20-P 300
Christel Nordgren 2019-1-21-P 300
Edith Witick 2019-1-26-P 300
Karin Björk 2019-1-27-P 300
Jan Lindholm-Vahtera 2019-1-29-P 300
Hanna Rönnblom 2019-1-30-P 300
Pia Nordman 2019-1-33-P 300
Eva Wickholm-Ekman 2019-1-36-P 300
Charlotta Linnaila 2019-1-38-P 230
Anna Carpelan 2019-1-47-P 300
Oliver Sjölund 2019-1-48-P 165
Lisbeth Översti 2019-1-52-P 300
Nina Holmberg 2019-1-53-P 500
Karin Mattsson 2019-1-54-P 300
Kirsi Aarbakke 2019-1-59-P 300
Pia Lindström 2019-1-64-P 300
Pia Norrgård-Sillanpää 2019-1-65-P 300
Fredrika Auvinen 2019-1-66-P 300
Johanna Nordberg 2019-1-72-P 300
Henrik Rosenberg 2019-1-75-P 300
Camilla Hurskainen 2019-1-80-P 300
Minna Karle-Wikström 2019-1-82-P 300
Päivi Mäkinen 2019-1-87-P 300
Pia Hanstén 2019-1-95-P 300
Monica Grann 2019-1-96-P 300
Mia Borg 2019-1-97-P 300
Gunilla Backman 2019-1-101-P 300
Anna Sjöblom 2019-1-106-P 300
Linda Back 2019-1-107-P 300
Elli Edgren 2019-1-111-P 300
Karin Ihalainen 2019-1-112-P 300
Lina Pearce 2019-1-113-P 300
Rhonda Lindkvist 2019-1-116-P 300
Margareta Öhman-Rintamäki 2019-1-119-P 300
Catharina Korhonen 2019-1-120-P 300
Maria Elena Camacho Molina 2019-1-121-P 300
Anita Kantoluoto 2019-1-126-P 300
Anna-Lena Juslin 2019-1-129-P 300
Gea Björkskog 2019-1-130-P 300
Kati Lindholm 2019-1-132-P 300
Jonas Forsman 2019-1-136-P 300
Jostein Aarbakke 2019-1-138-P 300
Daniela Forsström 2019-1-139-P 300
Pinja Lehtinen 2019-1-142-P 300
Kati Nordberg-Salminen 2019-1-143-P 300
Peggy Petrell 2019-1-144-P 300
Sofie Westerlund 2019-1-145-P 900
Johanna Pipping-Arrakoski 2019-1-151-P 300
Martina Silola 2019-1-152-P 300
Malin Lybäck 2019-1-154-P 300
Petra Blomqvist 2019-1-165-P 300
Camilla Blomberg 2019-1-166-P 300
Susann Airisvaara 2019-1-168-P 300
Johanna Rosendal 2019-1-169-P 300
Katri Vepsä 2019-1-172-P 300
Malin Borgström 2019-1-173-P 300
Lärarutbildning
Enskild Melanie My Rosas 2019-1-12-P 700
Simon Lindqvist 2019-1-16-P 700
Hanna Westberg 2019-1-32-P 700
Skolor
Helsinge gymnasium 2019-1-5-O 600
Munksnäs Svenska Skolförening r.f. 2019-1-23-O 1.000
Virkby Samskolas Vänner rf 2019-1-24-O 1.000
Hoplaxskola 6 - 9 2019-1-25-O 800
Föräsldraföreningen vid dh Fenix och Fenix Förskola 2019-1-31-O 500
Grundskolan Norsen 2019-1-39-O 600
Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola rf 2019-1-41-O 1.000
Helsinge skola 2019-1-42-O 1.000
Hindhår skola åk 5-6 2019-1-44-O 430
Föräldrar för Västerby skola r.f. 2019-1-45-O 1.000
Hem och Skola vid Söderkulla skola rf. 2019-1-49-O 1.000
Hem och Skola i Kyrkslätt rf 2019-1-50-O 1.000
Hem och Skola i Klemetskog 2019-1-51-O 800
Hem och Skola i Sjundeå rf. 2019-1-55-O 1.000
FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA VID MÅRTENSDALS SKOL 2019-1-56-O 795
Kungsvägens skola 2019-1-57-O 1.000
Sibbo gymnasium 2019-1-58-O 600
Nordsjö Rastis föräldraförening rf 2019-1-67-O 1.000
Åshöjdens Hem och Skola-förening 2019-1-70-O 1.000
Kårböle Hem och Skola 2019-1-73-O 1.000
Mattlidens gymnasium 2019-1-74-O 1.000
Finno skola 2019-1-81-O 1.000
Mattlidens skola 2019-1-83-O 800
Kyrkoby skola 2019-1-86-O 1.000
Borgå Gymnasium 2019-1-91-O 1.000
Föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland 2019-1-93-O 900
Sannäs skola 2019-1-94-O 1.000
Smedsby hem och skola rf. 2019-1-105-O 700
Södra Paipis skola 2019-1-115-O 800
Borgå Gymnasium 2019-1-123-O 500
Kungsgårds daghems och förskolas föräldraföre 2019-1-124-O 511
Lyceiparkens skola 2019-1-125-O 1.200
Västersundoms skolas hem och skola förening 2019-1-127-O 1.000
Bemböle Hem och Skola rf 2019-1-133-O 600
Boxby Hem och skola rf 2019-1-134-O 1.000
HEM OCH SKOLA I STAFFANSBY RF 2019-1-140-O 1.000
Brändö ls förening Hem och Skola r.f. 2019-1-141-O 1.000
Minerva Hem och Skola r.f. 2019-1-146-O 1.000
Föräldraföreningen Vid Vindängens skola rf 2019-1-147-O 1.500
Månsas Hem och Skola rf 2019-1-148-O 1.000
Toppans Föräldraförening r.f. 2019-1-149-O 1.000 
Borgby skola r.f. 2019-1-155-O 800
Kungsgårdsskolans föräldraförening rf 2019-1-159-O 1.000
Hem och Skola i Karuby r.f. 2019-1-160-O 700
Karis-Billnäs gymnasium 2019-1-162-O 1.000
Solbrinkens Hem och skola rf 2019-1-171-O 1.000
Tölö gymnasium 2019-1-15-O 24.550
Övrig verksamet
Norr om Stan rf 2019-1-43-O 1.000
Södra Finlands svenska språklärare r.f. 2019-1-71-O 400
Kulturföreningen Magiska Hatten r.f 2019-1-76-O 1.000
Föreningen Kulturkarnevalen rf 2019-1-90-O 1.000
Ad Astra i Helsingfors r.f. 2019-1-110-O 1.000
Unga Teatern/Skolteaterföreingen 2019-1-118-O 1.000
Natur och Miljö 2019-1-135-O 1.000
Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 2019-1-163-O 4.000
Mattlidens högstadium åk 8/Pia Alsi 2019-1-108-P 1.200
Sofia Leivonmäki 2019-1-161-P 100
Ann-Christin Hellberg-Sågfors 2019-1-174-P 1.000