Barntädgårdar

Plommonet Ab 2018-1-11-O 285

Skolor

Granhultsskolan 2018-1-18-O 1.200
Munksnäs Svenska Skolförening r.f. 2018-1-27-O 1.000
Kårböle Gille r.f. 2018-1-28-O 500
Karis-Billnäs Skolvänner från. 2018-1-33-O 1.000
Bemböle Hem och skola rf 2018-1-34-O 550
Kårböle Hem och Skola 2018-1-35-O 500
Kyrkslätts gymnasium 2018-1-40-O 1.500
Staffansby lågstadieskola 2018-1-41-O 2.000
Nordsjö Rastis föräldraförening rf 2018-1-47-O 1.500
Sibbo kommun, Norra Sibbo skolor 2018-1-51-O 1.000
Lagstads skola 2018-1-63-O 2.500
Elevkåren i Hangö Högstadium 2018-1-68-O 1.800
Hem och Skola i Staffansby rf 2018-1-69-O 1.000
Hem och Skola Degeröskolan 2018-1-76-O 1.000
Lagstads skolas personalförening rf 2018-1-77-O 2.000 Strömborgska skolan 2018-1-79-O 1.000
Hem och skola i Klemetskog rf 2018-1-80-O 600
Kyrkfjärdens skola 2018-1-81-O 500
Föräldraföreningen vid Vindängens skola 2018-1-88-O 2.000 Brändö ls Hem och Skola 2018-1-89-O 1.000
Gymnasiet Grankulla samskola 2018-1-90-O 600
Solbrinkens Hem och skola rf 2018-1-93-O 2.349
Zacharias Topeliusskolan 2018-1-102-O 1.000
Föräldraföreningen vid Finno skola rf 2018-1-106-O 1.500
Hem och Skola i Karuby r.f. 2018-1-109-O 500
Toppans föräldraförening r.f. 2018-1-116-O 1.500
Lyceiparkens skola och Strömborgska skolan 2018-1-117-O 2.000 Grundskolan Norsen 2018-1-120-O 2.000
Smedsby Hem och skola rf. 2018-1-127-O 700
Drumsö Hem och Skola rf 2018-1-130-O 1.000
Helsinge skola 2018-1-137-O 1.000
Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola 2018-1-140-O 1.500
Brändö gymnasium 2018-1-144-O 1.000
Sjundeå svenska skola 2018-1-156-O 1.175
Virkby Samskolas Vänner rf 2018-2-2-O 1.000 
Tölö gymnasium 2018-1-12-O 25.700

Lärarutbildning 

Hanna Westberg 2018-1-2-P 700
Mikaela Fiskars 2018-1-5-P 600
Helena Södö 2018-1-14-P 500
Alexina Blomqvist 2018-1-53-P 350
Karin Wadenström 2018-1-86-P 700
Malin Fagerström 2018-1-114-P 700
Sofia Marianne Kaslin 2018-1-115-P 700

Fortbildning 

Åshöjdens grundskola - lärargrupp 2018-1-59-O 6.000 Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf. 2018-1-66-O 900
Linnea Öström 2018-1-4-P 500
LInn Autere 2018-1-6-P 300
Sonja Bengtfolks 2018-1-7-P 300
Marina Röholm 2018-1-8-P 200
Tuomas Anttila 2018-1-9-P 200
Katja Helenelund 2018-1-13-P 500
Tanja Koivisto 2018-1-19-P 500
Johan Valentin Nilsson 2018-1-20-P 500
Johan Sandholm 2018-1-21-P 350
Niklas Wahlström 2018-1-25-P 500
Heidi Pått 2018-1-26-P 500
Minna Karle-Wikström 2018-1-36-P 500
Annika Savander 2018-1-37-P 300
Virpi Margareth Westman 2018-1-39-P 300
Maria Ekman-Ekebom 2018-1-43-P 500
Anni Ekström 2018-1-44-P 300
Catja Correa 2018-1-48-P 500
Andrea Hagström 2018-1-50-P 300
Eva Funck 2018-1-55-P 300
Jostein Aarbakke 2018-1-57-P 300
Pia Lindström 2018-1-58-P 300
Annika Westermarck 2018-1-60-P 300
Anna Rustén-Bergenwall 2018-1-62-P 300
Petter Wallenius 2018-1-64-P 300
Camilla Hurskainen 2018-1-71-P 300
Lisbeth Översti 2018-1-72-P 700
Mona Kullström 2018-1-73-P 300
Martina Silola 2018-1-75-P 300
Benita Lindström 2018-1-78-P 300
Heidi Ranta 2018-1-82-P 300
Tony Valtonen 2018-1-84-P 300
Magnus Strandvik 2018-1-87-P 300
Christa Rothwell 2018-1-91-P 500
Anna Quagraine 2018-1-96-P 300
Sofia Saaritsa 2018-1-97-P 300
Daniela Lindroos 2018-1-98-P 300
Andrea Brandao-Berglund 2018-1-99-P 300
Stella Lindfors 2018-1-100-P 300
Pia Martina Sjöblom 2018-1-107-P 300
Jonas Forsman 2018-1-110-P 300
Carola Bäckström 2018-1-111-P 300
Lena Lietepohja 2018-1-112-P 300
Markus Nylund 2018-1-113-P 300
Gunilla Renvall 2018-1-118-P 300
Pernilla Granlund 2018-1-119-P 300
Antonia Lindqvist 2018-1-121-P och 2018-1-122-P 500
Monica Boström 2018-1-125-P 500
Pekka Yli-Marttila 2018-1-126-P 300
Kirsi Aarbakke 2018-1-128-P 300
Thomas Metzner 2018-1-129-P 300
Michaela Örnmark 2018-1-131-P 300
August Tarkkio 2018-1-132-P 300
Rasmus Lindqvist 2018-1-133-P 400
Simon Finnilä 2018-1-134-P 300
Anna Wahren-Cederberg 2018-1-135-P 300
Lotta Sandberg-Nyman 2018-1-136-P 300
Susanne Fagerström 2018-1-138-P 300
Axel Helenius 2018-1-139-P 700
Terése Hagman 2018-1-142-P 300
Mia Henriksson 2018-1-145-P 400
Iina Ekström 2018-1-146-P 600
Christina Hahnsson 2018-1-148-P 300
Eva Nygård 2018-1-155-P 300

Övrig verksamhet

Teater Taimine - Taimine Oy 2018-1-15-O 1.500
Ljushemmet Björn r.f 2018-1-32-O 5.000
Föreningen Kulturkarnevalen rf 2018-1-45-O 2.000
Södra Finlands svenska språklärare rf. 2018-1-65-O 400
WAU rf 2018-1-67-O 1.000
GNet (gymnasiering) 2018-1-70-O 1.000
Kulturföreningen Magiska Hatten r.f 2018-1-85-O 1.000
Natur och Miljö rf 2018-1-103-O 1.000
Norr om Stan rf 2018-1-104-O 1.000
Ad Astra i Helsingfors r.f. 2018-1-105-O 1.000
Jan-Anders Salenius 2018-1-3-P 500
Nina Immonen 2018-1-10-P 1.000
Jannike Sandström 2018-1-42-P 500
Frida Pelin 2018-1-153-P 500