Fortbildning

Solstrålarna 2016-2-47-O 1.500

Lärargrupp Lovisa -Lappträsk 2016-2-268-O 1.500

Marina Röholm 2016-2-2-P 200

Emilia Hurmerinta 2016-2-4-P 300

Helga Rajala 2016-2-5-P 300

Monica Boström 2016-2-6-P 300

Anna Charlotta Särkkä 2016-2-9-P 300

Heidi Troberg-Andersson 2016-2-15-P 300

Jenni Elisabeth Lindström 2016-2-17-P 300

Susanna Schubert 2016-2-19-P 200

Denise Lindh 2016-2-21-P 300

Johanna Björklund 2016-2-22-P 300

Ann-Britt Bonns 2016-2-25-P 300

Mikaela Hemmälin 2016-2-28-P 300

Matts Viktor Jo Nygren 2016-2-30-P 300

Pernilla Granlund 2016-2-31-P 300

Charlotta Häggström 2016-2-33-P 300

Mia Haglund 2016-2-35-P 300
Cecilia Ulrika Andergård 2016-2-38-P 300

Mathias Furu 2016-2-39-P 300

Johanna Rönnblad 2016-2-41-P 300

Linda Bäckman 2016-2-44-P 300

Nina Thun 2016-2-46-P 300

Inger Fabritius 2016-2-51-P 300

Jaana Lindstedt 2016-2-54-P 250

Margareta Öhman-Rintamäki 2016-2-56-P 300

Henrik Rosenberg 2016-2-58-P 300

Daniela Viola S Forsström 2016-2-61-P 300

Lena Tallqvist 2016-2-62-P 300

Angelica Pulkkinen 2016-2-63-P 300

Gunilla Margare Högström 2016-2-64-P 300

André Landefort 2016-2-65-P 300

Jennie Bredenberg-Romero 2016-2-70-P 300

Susanna Ekholm 2016-2-71-P 300

Tony Valtonen 2016-2-74-P 300
Pirkko Anneli Höckerstedt 2016-2-143-P 300

Maria Ahlberg 2016-2-144-P 300

Lena Margareta Ahlroth 2016-2-145-P 300

Helena Sandell 2016-2-152-P 300

Karin Ekman 2016-2-158-P 300

Katja Kairisalo 2016-2-164-P 300

Annika Sandell 2016-2-173-P 300

Gun Rigmor Ceci Nykänen 2016-2-174-P 300

Magnus Strandvik 2016-2-177-P 300

Maria Hagström 2016-2-205-P 300

Maria Nylund 2016-2-206-P 300

Johanna Karlsson 2016-2-224-P 300

Lena Maria Törnqvist 2016-2-230-P 300

Eva Wickholm-Ekman 2016-2-233-P 300

Anna Rustén-Bergenwall 2016-2-236-P 300

Ann-Louise Nysand 2016-2-243-P 300

Daniela Kullberg 2016-2-250-P 300

Marica Helena Furu 2016-2-254-P 300

Michaela Örnmark 2016-2-261-P 300

Kati Nordberg-Salminen 2016-2-262-P 600

Mia Falk 2016-2-263-P 300

Gerd Sahlberg-Sjöblom 2016-2-266-P 300

Catja Correa 2016-2-270-P 300

Heidi Grönroos 2016-2-271-P 300

Thomas Metzner 2016-2-273-P 300

Lärargrupp/ Anne Ahlqvist 2016-2-275-P 1.200

Camilla Gerlin 2016-2-278-P 300

Carola Siffren 2016-2-279-P 300

Birgit Jensén 2016-2-280-P 300

Pamela Granskog 2016-2-283-P 300

Edith Witick 2016-2-295-P 100

Theresia Ledochowski 2016-2-296-P 300

Charlotta Allamo 2016-2-298-P 300

Maija Ihalainen 2016-2-300-P 590

Teresa Wikström 2016-2-302-P 300

Mia Heinonen 2016-2-304-P 300

Carina Kaksonen 2016-2-306-P 300

Ann Sjöström 2016-2-307-P 300

Maria Ekman-Ekebom 2016-2-308-P 300

Anna Björses 2016-2-312-P 300
Anita Kantoluoto 2016-2-315-P 300

Annette Willamo 2016-2-316-P 300

Christina Hahnsson 2016-2-317-P 300

Lia Sirelius 2016-2-319-P 300

Helena Hartman 2016-2-324-P 300

Ann-Charlotte Aminoff 2016-2-325-P 300

Marie-Ellinor L Lindroos 2016-2-326-P 300

Summa Fortbildning 28.940

Skolor

Granhultsskolan 2016-2-8-O 600

Winellska skolan klass 5C 2016-2-10-O 300

Hangöby skola 2016-2-11-O 2.000

Sibbo kommun - Söderkulla skola 2016-2-12-O 3.000

Borgå stad, en grupp speciallärare 2016-2-14-O 2.400

Lappträsk kommun, Kapellby skola 2016-2-18-O 1.000

Borgå stad / Lyceiparkens skola 2016-2-26-O 920

Billnäs skola 2016-2-27-O 1.000

Tölö gymnasium/Brändö gymnasium 2016-2-32-O 1.000

Rödskogs föräldraförening r.f. 2016-2-36-O 1.000

Månsas Hem och Skola r.f. 2016-2-37-O 500

Rödskogs skola 2016-2-45-O 800

Pellinge Byaråd rf 2016-2-59-O 100

Kårböle Hem och Skola 2016-2-60-O 500

Generalshagens skola 2016-2-66-O 1.000

Seminarieskolan 2016-2-69-O 1.000

Winellska skolan 2016-2-72-O 1.000

Degerby Hem och Skola r.f. 2016-2-73-O 500

Hangö högstadium 2016-2-77-O 486

Norra Paipis skola och Södra Paipis skola 2016-2-78-O 1.000

Nordsjö Rastis Föräldraförening r.f. 2016-2-81-O 1.500

Mattlidens skolas lärarkår 2016-2-202-O 1.000

Dickursby och Kyrkoby skola 2016-2-228-O 1.000

Lyceiparkens skola 2016-2-229-O 2.000

Näse skola 2016-2-235-O 1.000

Föräldraföreningen vid Vindängens skola 2016-2-239-O 1.000

Grundskolan Norsen 2016-2-242-O 1.500

Västerby skola Raseborgs stad 2016-2-245-O 1.000

Helsinge skola 2016-2-246-O 1.000
Kungsvägens skola 2016-2-249-O 1.000

Källhagens skola 2016-2-251-O 300

Lyceiparkens skola, Borgå stad 2016-2-253-O 1.000

Kyrkfjärdens skola 2016-2-258-O 600

Kyrkslätts gymnasium 2016-2-260-O 500

Hem och Skola, Degeröskolan r.f. 2016-2-264-O 1.000

Smedsby Hem och Skola rf. 2016-2-265-O 500

Karis svenska högstadium 2016-2-274-O 1.800

Föräldraföreingen vid Haga lågstadieskola r.f 2016-2-282-O 1.000

Boxby Hem och Skola r.f. 2016-2-284-O 500

Cygnaei Hem och Skola 2016-2-285-O 600

Källhagens skola 2016-2-286-O 1.000

Hem och Skola i Karuby Skola rf 2016-2-287-O 750

Toppans föräldraförening rf 2016-2-288-O 1.000

Lovisa Gymnasium 2016-2-290-O 1.000

Grundskolan Norsen 2016-2-291-O 500

Folkhälsans Eftis i Lahtis 2016-2-297-O 600

Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågsta 2016-2-301-O 500

Rudolf Steiner skolan i Helsingfors r.f. 2016-2-303-O 2.000

Finno skola 2016-2-310-O 1.500

Tölö gymnasium 2016-2-42-O 25.000

Övrig verksamhet

Svenska textillärare i Finland r.f. 2016-2-20-O 530

Föreningen Kulturkarnevalen rf. 2016-2-75-O 1.000

Svenska matematiklärarföreningen (SMF) r.f. 2016-2-247-O 1.000

Arbetsgrupp FyKe Raseborg 2016-2-255-O 2.500

Musik- och kulturskolan Sandels 2016-2-289-O 3.000

Petra Vilén 2016-2-272-P 300

Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium

Lovisa Gymnasium 2016-1-1-O 800 

Helsinge gymnasium 2016-1-2-O 1 400 

Tölö gymnasium 2016-1-3-O 500