Svenska matematiklärarföreningen SMF-MAOL r.f 2017-1-47-O 4.000
Solstrålarna rf 2017-1-63-O 2.500
GNet/Grankulla stad 2017-1-69-O 2.000
EnskildAnita Nyman-Antman 2017-1-3-P 500
Pablo Gröndahl 2017-1-6-P 500
Johan Gulin 2017-1-7-P 500
Marina Röholm 2017-1-11-P 200
Linn Autere 2017-1-12-P 500
Fredrika Auvinen 2017-1-13-P 500
Heidi Purho 2017-1-15-P 500
Pia Pujol 2017-1-16-P 280
Anna Dannbäck 2017-1-17-P 300
Rita Klemets 2017-1-18-P 400
Heidi Pått 2017-1-32-P 500
Lotta Meismaa 2017-1-33-P 150
Dick Kullberg 2017-1-39-P 300
Sebastian Lindqvist 2017-1-40-P 300
Johanna Nordberg 2017-1-50-P 350
Henrik Strang 2017-1-51-P 300
Susanna Henriksson 2017-1-54-P 300
Nina Holmberg 2017-1-56-P 500
Carola Dahlqvist 2017-1-57-P 500
Dionne Savén 2017-1-58-P 500
Anne Laakso-Sopukki 2017-1-60-P 500
Jonas Forsman 2017-1-62-P 400
Heidi Mangström 2017-1-65-P 300
Marina Kackur 2017-1-66-P 300
Rosveig Blomqvist 2017-1-67-P 300
Jeanette Holmlund-Hampf 2017-1-70-P 500
Irina Johansson 2017-1-72-P 300
Carla Olenius 2017-1-73-P 400
Ann-Sofi Gull 2017-1-78-P 500
Daniela Viola S Forsström 2017-1-81-P 500
Carolin Steiner 2017-1-82-P 500
Heidi Järvinen 2017-1-84-P 500
Krista Halonen 2017-1-85-P 500
Tanja Karlsson 2017-1-88-P 500
Birgitta Lönn 2017-1-94-P 300
Marica Yvonne M Strömberg 2017-1-95-P 300
Malin Borgström 2017-1-98-P 500
Pia Sjöblom 2017-1-106-P 300
Kirsi Aarbakke 2017-1-113-P 500
Milla Maria Lökström 2017-1-114-P 300
Kati Nordberg-Salminen 2017-1-118-P 400
Pamela Granskog 2017-1-120-P 500
Kerstin Aspelin 2017-1-125-P 500
Gea Björkskog 2017-1-127-P 195
Pamela Lindebäck 2017-1-128-P 500
Kristiina Koli 2017-1-131-P 500
Pia Norrgård-Sillanpää 2017-1-133-P 500
Minttu Myllynen 2017-1-139-P 500
Markus Nylund 2017-1-141-P 500
Thea Patricia Lönngren 2017-1-144-P 500
Ann-Cathrin Sirén 2017-1-145-P 500
Ann-Charlotte Aminoff 2017-1-146-P 400
Maija Ihalainen 2017-1-148-P 300
Bettina Wiberg 2017-1-10-P 300Anna Westerholm 2017-1-14-P 700
Rita Maria Joan Sandvik 2017-1-26-P 700
Eva Elisabeth Edgren 2017-1-29-P 700
Elina Sjölinder 2017-1-49-P 720
Sampo Myllyvirta 2017-1-76-P 700
Linnea Yang Holm 2017-1-126-P 591
Åshöjdens skolas musikklasser 2017-1-1-O 1.500
Brändö gymnasium 2017-1-5-O 1.000
Grundskolan Norsen 2017-1-31-O 2.000
Smedsby Hem och skola rf. 2017-1-34-O 1.000
Degerby hem och skola r.f. 2017-1-43-O 1.000
Kårböle Hem och Skola 2017-1-45-O 1.000
Nordsjö Rastis föräldraförening rf 2017-1-46-O 1.500
Bemböle Hem och Skola rf 2017-1-48-O 600
Lagstads skola 2017-1-52-O 300
Västersundoms Skolas Hem och Skola rf 2017-1-64-O 700
Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola 2017-1-68-O 1.000
Munksnäs svenska skolförening rf. 2017-1-74-O 1.000
Gymnasiet Grankulla samskola 2017-1-75-O 2.000
Boställsskolan 2017-1-79-O 1.000
Kyrkoby skola i Sibbo 2017-1-80-O 2.000
Hem och Skola i Staffansby rf 2017-1-87-O 600
Hem och Skola, Degeröskolan r.f. 2017-1-89-O 1.000
Nordsjö lågstadieskola 2017-1-90-O 2.000
Föreningen Hem och Skola vid Borgby Skola 2017-1-91-O 1.000
Kyrkoby förskola 2017-1-93-O 800
Kungsgårds föräldraförening rf 2017-1-96-O 800
Hem och Skola i Karuby skola r.f. 2017-1-97-O 750Tölö gymnasium 2017-1-99-O 3.000
Rödskogs föräldraförening r.f. 2017-1-100-O 800
Virkby gymnasium 2017-1-101-O 2.000
Botby grundskolas föräldraförening BoSS 2017-1-102-O 2.500
Källhagens skola 2017-1-103-O 2.000
Hoplaxskolan i Haga 2017-1-108-O 1.000
Kyrkslätts gymnasium 2017-1-112-O 2.000
Minerva Hem och Skola 2017-1-115-O 500
Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola 2017-1-119-O 1.000
Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf 2017-1-121-O 2.000
Åshöjdens Hem och Skola-förening r.f 2017-1-122-O 700
Hem och skola i Sjundeå 2017-1-124-O 800
Winellska skolan 2017-1-130-O 1.000
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors 2017-1-134-O 2.000
Föreningen Hem och skola vid Gumbostrands sko 2017-1-135-O 1.000
Kyrkoby skola, Vanda stad 2017-1-136-O 480
Toppans föräldraförening r.f. 2017-1-142-O 2.000
Mattlidens skola 2017-1-143-O 960
Lagstads skolas föräldraförening r.f. 2017-1-147-O 1.500
Jaana Holmbäck, Zacharias Topeliusskolan 2017-1-22-P 800
Susann Paul, Mattlidens skola 2017-1-30-P 500
Tölö gymnasium 2017-1-150-O 25.000
MEP Finland rf 2017-1-2-O 1.000
Förbundet Hem och Skola 2017-1-20-O 1.000
MaDraK 2017-1-24-O 1.000
Föreningen Kulturkarnevalen rf. 2017-1-41-O 2.000
Södra Finlands svenska språklärare r.f. 2017-1-44-O 300
Natur och Miljö rf 2017-1-105-O 2.000
Norr om Stan rf 2017-1-110-O 1.000
WAU rf 2017-1-116-O 1.000
Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut 2017-1-137-O 3.000
Mattelandet i Esbo 2017-1-138-O 1.000
Harriet Lindroth 2017-1-25-P 999
"Vi systrar,ett Åsa Nybo, kontaktperson 2017-1-140-P 2.000