Enskilda personer

Stiftelsen stödjer personer med hemvist i Nyland

  • lärare som vill fortbilda sig på kurser i hemlandet eller utomlands
  • lärarauskultanter och studerande
  • personer som arbetar med barn och ungdom i daghem, grundskolor och gymnasier.

Organisationer och grupper

Stiftelsen stödjer organisationer belägna i Storhelsingfors

  • daghem
  • grundskolor
  • gymnasier
  • eftermiddagshem
  • organiserad fritidsverksamhet
  • föräldraföreningar och andra grupper som stödjer verksamheten i skolor och daghem