Pro Juventute Nostra - priset

Stiftelsen Pro Juventute Nostra belönar ett nyskapande projekt i den finlandssvenska skolan. Projektet ska antingen vara genomfört eller pågå och gärna sträcka sig utanför det egna skolsamfundet. Priset består av en penningsumma som tillfaller den eller dem som initierat och genomfört projektet