Enskilda personer

Stiftelsen stödjer lärarauskultanter och lärarstuderande med hemvist i Nyland.

Stiftelsen stödjer lärare med hemvist i Helsingforsregionen  som vill fortbilda sig på kurser i hemlandet eller utomlands.

Stiftelsen stödjer personer som arbetar med barn och ungdom i daghem, grundskolor och gymnasier belägna i Helsingforsregionen.

Organisationer och grupper

Stiftelsen stödjer följande organisationer belägna i Helsingforsregionen

  • daghem
  • grundskolor
  • gymnasier
  • eftermiddagshem
  • organiserad fritidsverksamhet
  • föräldraföreningar och andra grupper som stödjer verksamheten i skolor och daghem

OBS!  Stiftelsen stödjer inte skolelevers resor eller lägerskolor