Redovisning

 

Samtliga understödsmottagare bör lämna in en redovisning för hur de beviljade medlen har använts. Redovisningen kan formuleras fritt (ange dock gärna referensnumret) och den kan skickas per post till adressen:
Stiftelsen Pro Juventute Nostra, c/o Navigator Partners Ab, Georgsgatan 9 A, 00120 Helsingfors eller per e-post till stiftelseforvaltning@navigatorpartners.fi.