Redovisning

 

Samtliga understödsmottagare bör lämna in en redovisning för hur de beviljade medlen har använts. Redovisningen kan formuleras fritt (ange dock gärna referensnumret) och den kan skickas per post till adressen:
Stiftelsen Pro Juventute Nostra, Fabriksgatan 40 B 20, 00150 Helsingfors eller per e-post till helena.hjelt@projuventute.com.