STIFTELSENS ORGANISATION

Stiftelsens högsta beslutande organ är styrelsen, som består av: 

Medlemmar:
Barbara Hisinger-Jägerskiöld, ordförande
Carita Rosenberg-Wolff, viceordförande
Anna Bengelsdorff-Lindstedt
Jannika Enegren
Ole Hellstén
Ulrika Rudbäck
Märta Uggla 

 

Skattmästare:
Yngve Lindberg

Ombudsman:
Helena Hjelt