STIFTELSENS ORGANISATION

Stiftelsens högsta beslutande organ är styrelsen, som består av: 

Medlemmar:
Barbara Hisinger-Jägerskiöld, ordförande
Carita Rosenberg-Wolff, viceordförande
Anna Bengelsdorff-Lindstedt
Jannika Enegren
Ulrika Rudbäck