Carl-Erik Bengelsdorffs
litteraturstipendium 

***

Stiftelsen lediganslår Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium
att sökas av en modersmålslärare i ett finlandssvenskt gymnasium i Nyland för en fördjupad kurs i litteratur.  Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida under ansökningsperioden. Vi informerar om nästa ansökningstid här på vår hemsida.

Stipendiet kan användas exempelvis till:

–     anskaffning av en egen bok till varje kursdeltagare enligt elevens eget val
–     gästbesök av t.ex. författare, skådespelare, redaktörer
–     teaterbesök
–     biobesök
–     bokmässebesök
–     något annat enligt lärarens egen önskan

 

År 2020 beviljades Carl-Erik Bengelsdorffs litteratustipendium till
Helsinge gymnasium.

______________________________________

I tidningen Läraren nr 5, på sidan 4 ingår en artikel om Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium:

Läraren 5/2013: http://issuu.com/lenamalm/docs/lar5web?mode=window