Carl-Erik Bengelsdorffs
litteraturstipendium 

***

Stiftelsen lediganslår Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium
att sökas av en modersmålslärare i ett finlandssvenskt gymnasium i Nyland för en fördjupad kurs i litteratur.  Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida under ansökningsperioden i april 2019.

Stipendiet kan användas exempelvis till:

–     anskaffning av en egen bok till varje kursdeltagare enligt elevens eget val
–     gästbesök av t.ex. författare, skådespelare, redaktörer
–     teaterbesök
–     biobesök
–     bokmässebesök
–     något annat enligt lärarens egen önskan

***

Följande skolor har beviljats Carl-Erik Bengelsdorffs litteratustipendium våren 2020:

Helsinge gymnasium

______________________________________

 I tidningen Läraren nr 5, på sidan 4 ingår en artikel om Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium:Läraren 5/2013: 
http://issuu.com/lenamalm/docs/lar5web?mode=window