Stiftelsen Pro Juventute Nostra kommer inte att lediganslå understöd och stipendier att sökas under hösten 2021.