Stiftelsen Pro Juventute Nostra har lediganslagit under våren understöd och stipendier att sökas av:
– lärare och lärargrupper, verksamma i skolor eller barnträdgårdar belägna i huvudstadsregionen, för deltagande i kompetenshöjande kurser eller seminarier eller för anskaffning av litteratur. (Bidrag ges inte årligen till samma grupp eller person)

– för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i huvudstadsregionen

Ansökningstiden har avslutats den 31 mars 2020.

Stiftelsen har också lediganslagit Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium att sökas av en modersmålslärare i ett finlandssvenskt gymnasium i Nyland för en fördjupad kurs i litteratur.

Ansökningstiden har avslutats den 7 april 2020.
_________________________________________________

  • Alla sökande får besked om beslutet per post eller per e-post i maj 2020.
  • De beviljade understöden utbetalas i juni 2020.