Ingen ansökan 2023

Sedan 1978 har Föreningen Privata svenska flickskolan och Stiftelsen Pro Juventute Nostra delat ut stipendier och understöd till organisationer och privata verksamma inom skolväsendet. Principerna för verksamheten och utdelningen har inte nämnvärt ändrats under årens lopp. Riktade understöd och stipendier delas ut i normal ordning 2023 utan ansökningsförfarande. Dessvärre uppskjuts understöd och stipendier på ansökan till nästa år. Information om lediganslående och ansökningstid ges i normal ordning genom annonsering i tidning och på utdelarnas hemsidor.