Stiftelsen lediganslår Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium
att sökas av en modersmålslärare i ett finlandssvenskt gymnasium i Nyland för en fördjupad kurs i litteratur. Mera information finns på www.projuventute.com. Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida under perioden 1.4 – 7.4.2020.