Ansökningstid 1.9 - 30.9:

Pro Juventute Nostra lediganslår följande stipendier och understöd att sökas i september:

För projekt och anskaffningar som syftar till att
höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i helsingforsregionen

Stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och nyländska lärarstuderande