UNDERSTÖD FÖR SVENSKA DAGHEM I HELSINGFORSREGIONEN 
samt till 
NYLÄNDSKA LÄRARSTUDERANDE HÖSTEN 2017

 

Ansökningstiden har avslutats. Vi meddelar alla sökande om beslut per post i medlet av november 2017.  Understöden utbetalas den 15 december 2017.

Ansökningar som gäller skolor och fortbildning av lärare kan göras i mars 2018.