Stiftelsen Pro Juventute Nostra lediganslår
stipendier och understöd att sökas i september 2019:

  • Lärarstuderande och – auskultanter kan söka stipendier i september.
  • Ansökningar som gäller projekt i daghem görs i september.