UNDERSTÖD FÖR SVENSKA SKOLOR I HUVUDSTADSREGIONEN 
samt till 
FORTBILDNING AV LÄRARE VÅREN 2018

 

Ansökningstid 1.3 - 31.3

För projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i huvudstadsregionen

Fortbildningsstipendier för i huvudstadsregionen verksamma lärare