UNDERSTÖD FÖR SVENSKA DAGHEM I HELSINGFORSREGIONEN
samt till
NYLÄNDSKA LÄRARSTUDERANDE

 

Hösten 2017 lediganslår Stiftelsen Pro Juventute Nostra 

- understöd att sökas för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Helsingforsregionen
- stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och - studerande

Ansökan kan göras elektroniskt under perioden 1.9 – 30.9.2017 på vår hemsida www.projuventute.com. Endast en ansökan per instans tas emot.

Ansökningar som gäller skolor och fortbildning av lärare kan göras i mars 2018.