AKTUELLT:

STIFTELSEN PRO JUVENTUTE NOSTRA 

lediganslår stipendier att sökas av följande personer i Nyland:
– lärare och lärargrupper; för deltagande i kompetenshöjande kurser eller seminarier samt för anskaffning av litteratur (bidrag ges inte årligen till samma person)
– lärarauskultanter och – studerande
– personer som arbetar med barn i daghem och ungdom i grundskolor och gymnasier.

Ansökan kan göras elektroniskt via vår hemsida www.projuventute.com  under perioden 1.2 - 28.2.2015.

Ansökningar som gäller projekt i skolor och daghem görs i september.