Ansökningstiden för vårens stipendier är avslutad

 

Behandlingen av Vårens 2016 understöd blir klar i maj.  Besked om att ansökan blivit beviljad eller avslagen skickar vi per post.

 


Styrelsen