Ansökningar som gäller skolor och fortbildning av lärare kan göras i mars:


Stiftelsen lediganslår stipendier att sökas av

– lärare och lärargrupper, verksamma i skolor eller barnträdgårdar belägna i huvudstadsregionen, för deltagande i kompetenshöjande kurser eller seminarier eller för anskaffning av litteratur.
(Bidrag ges inte årligen till samma grupp eller person)

– för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i huvudstadsregionen

Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida www.projuventute.com mellan
den 1 och 31 mars 2018.

Stiftelsen lediganslår Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium
att sökas av en modersmålslärare i ett finlandssvenskt gymnasium i Nyland för en kurs i litteratur (M09 Litteratur som glädje och kunskap). Mera information finns på www.projuventute.com. Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida under perioden 2.4 – 8.4.2018.

 

Lärarstuderande och – auskultanter kan söka stipendier i september.

Ansökningar som gäller projekt i daghem görs i september.