Stiftelsen Pro Juventute Nostra har sin nästa
ansökningstid i mars 2016: 

Ansökningstid 1.3 - 31.3

För projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i Nyland

Fortbildningsstipendier för i Nyland verksamma lärare

 

Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium
lediganslås nästa gång våren 2016!