Stiftelsen Pro Juventute Nostra
lediganslår nästa gång
stipendier och understöd att
sökas i mars 2019

 

 

 

Ansökningstid 1.3 - 31.3

  • För projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i huvudstadsregionen
  • Fortbildningsstipendier för i huvudstadsregionen verksamma lärare

***