VÄLKOMMEN TILL STIFTELSEN PRO JUVENTUTE NOSTRAs HEMSIDA 

 

Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium


kan sökas av ett eller flere finlandssvenska gymnasier i Nyland för en kurs i litteratur (M09 Litteratur som glädje och kunskap)

Stipendiet kan användas exempelvis till:

–      anskaffning av en egen bok till varje kursdeltagare enligt elevens eget val

–     gästbesök av t.ex. författare, skådespelare, redaktörer

–     teaterbesök

–     biobesök

–     bokmässebesök 

–     något annat enligt lärarens egen önskan

 

Ansökan kan göras elektroniskt via vår hemsida under perioden 29.3 - 12.4.2014


Vårens ansökningstid för personliga stipendier är avslutad!

Styrelsen sammanträder  tisdagen den 15 april och behandlar inkomna ansökningar.

Den som har lämnat in en ansökan informeras personligen per brev före utgången av april.

Utdelningsutskottet