Utbetalning av de beviljade understöden


Beviljade understöd utbetalas den 15 december 2016
 till lärarstuderanden och andra privata personer.
Understöden till barnträdgårdar och övriga institutioner
utbetalas den 10 januari 2017. 

***

Stiftelsen Pro Juventute Nostra


lediganslår 

UNDERSTÖD FÖR SVENSKA DAGHEM I NYLAND samt till
NYLÄNDSKA LÄRARSTUDERANDEN

 

Hösten 2016 lediganslår Stiftelsen Pro Juventute Nostra 

- understöd att sökas för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Nyland

- stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och - studeranden

Ansökan kan göras elektroniskt under perioden 1.9 – 30.9.2016 på vår hemsida www.projuventute.com. (ansökningsblanketten öppnas 1.9)

Endast en ansökan per instans tas emot.

Ansökningar som gäller skolor och fortbildning av lärare kan göras i mars.

*****