Stiftelsen Pro Juventute Nostra lediganslår nästa gång understöd att sökas i september 2016

*****

Ansökningstiden för vårens stipendier är avslutad

Svarsbrev angående beviljning eller avslag har skickats till alla som lämnat in en ansökan.

Styrelsen