UNDERSTÖD FÖR SVENSKA DAGHEM
I HELSINGFORSREGIONEN
&
UNDERSTÖD TILL NYLÄNDSKA LÄRARSTUDERANDEN

HÖSTEN 2018

******


Styrelsen har fattat beslut om stipendiernas fördelning.  Samtliga sökande  kommer att erhålla ett skriftligt besked med beslut om beviljning eller avslag.  Understöden betalas till mottagarna den 15.12.2018.

 

******

 

Hösten 2018 lediganslår Stiftelsen Pro Juventute Nostra


- understöd att sökas för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska daghem i Helsingforsregionen

- stipendier att sökas av nyländska lärarauskultanter och nyländska lärarstuderande

Ansökan kan göras elektroniskt under perioden 1.9 – 30.9.2018 på denna hemsida ( www.projuventute.com ) Endast en ansökan per instans tas emot.

 

Ansökningar som gäller skolor och fortbildning av lärare kan göras i mars 2019.