Stiftelsen Pro Juventute Nostra lediganslår följande understöd och stipendier att sökas i mars 2020:

 

För projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i Helsingforsregionen

Fortbildningsstipendier för i Helsingforsregionen verksamma lärare

Ansökningstid 1.3 - 31.3.2020

******