Stiftelsen Pro Juventute Nostra

 

lediganslår understöd för skolor och daghem i Nyland

I år prioriterar vi:

- läsande, skrivande och berättande
- arbete som främjar social samvaro och en god anda i skolan

Bidrag för pekplattor beviljas inte.
Ansökan kan göras elektroniskt på vår hemsida www.projuventute.com. Endast en ansökan per instans tas emot. Det elektroniska ansökningssystemet stängs den 30.9.2014 kl 24.00.  Ansökningar som skickas in per post bör vara poststämplade senast den 30.9.2014.

 

Ansökningstid 1.9 - 30.9.2014

 

Ansökningar som gäller enskilda personer görs i februari.