Stiftelsen Pro Juventute Nostra lediganslår stipendier och understöd 

 att sökas i mars:

 

Pro Juventute Nostra är en stiftelse för den svenska skolan. 
Stiftelsen lediganslår stipendier att sökas av:

  • lärare och lärargrupper, verksamma i skolor eller barnträdgårdar belägna i huvudstadsregionen: för deltagande i kompetenshöjande kurser eller seminarier eller för anskaffning av litteratur 
    (Bidrag ges inte årligen till samma grupp eller person)
  • för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i huvudstadsregionen

Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida www.projuventute.com mellan
 den 1 och 31 mars 2017.

  • Nyländska lärarstuderande och – auskultanter kan söka stipendier i september.
  • Ansökningar som gäller projekt i daghem görs i september.