Vårens ansökningstid är avslutad!

 

Styrelsen för Stiftelsen Pro Juventute Nostra behandlar de inlämnade ansökningarna och slår fast vårens utdelning vid sitt möte den 20 april 2015.   Vi skickar besked om beslut till samtliga sökande före utgången av april månad.

_________________________________________________________

 

AKTUELLT:

STIFTELSEN PRO JUVENTUTE NOSTRA 

lediganslår stipendier att sökas av följande personer i Nyland:
– lärare och lärargrupper; för deltagande i kompetenshöjande kurser eller seminarier samt för anskaffning av litteratur (bidrag ges inte årligen till samma person)
– lärarauskultanter och – studerande
– personer som arbetar med barn i daghem och ungdom i grundskolor och gymnasier.

Ansökan kan göras elektroniskt via vår hemsida www.projuventute.com  under perioden 1.2 - 28.2.2015.

Ansökningar som gäller projekt i skolor och daghem görs i september.