HÖSTENS ANSÖKNINGSTID ÄR AVSLUTAD!

I slutet av november får alla sökande skriftlig information om utfalllet till den adress de angett i sin ansökan.
Understöden utbetalas den 15 december 2015. 

__________________________________________________________