Ansökningstiden för Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium är avslutad!


________________________________________


Stipendier till enskilda personer våren 2015

 

Styrelsen för Stiftelsen Pro Juventute Nostra har på sitt styrelsemöte den 20 april fastslagit vårens stipendiemottagare.  Samtliga sökanden har meddelats per brev om man erhållit bidrag eller fått avslag. Stipendierna utbetalas i maj under vecka 21.

_________________________________________________________