Vårens ansökningstid är avslutad!

Beslut om understöd tas inom april.
Samtliga sökande har meddelats stiftelsens beslut per post.
Understöden utbetalas i juni under vecka 23.

******************************************************

Pro Juventute Nostra är en stiftelse för den svenska skolan.


Stiftelsen lediganslår stipendier att sökas av:
– lärare och lärargrupper, verksamma i skolor eller barnträdgårdar belägna i huvudstadsregionen, för deltagande i kompetenshöjande kurser eller seminarier eller för anskaffning av litteratur. (Bidrag ges inte årligen till samma grupp eller person)

– för projekt och anskaffningar som syftar till att höja utbildningsnivån och trivseln i svenska grundskolor och gymnasier i huvudstadsregionen

Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida www.projuventute.com under
perioden 1 – 31.3.2019.

Stiftelsen lediganslår Carl-Erik Bengelsdorffs litteraturstipendium
att sökas av en modersmålslärare i ett finlandssvenskt gymnasium i Nyland för en fördjupad kurs i litteratur. Mera information finns på www.projuventute.com. Ansökan görs elektroniskt via vår hemsida under perioden 1.4 – 7.4.2019.

 

Lärarstuderande och – auskultanter kan söka stipendier i september.

Ansökningar som gäller projekt i daghem görs i september.