Höstens ansökningstid är avslutad!

 

Beslut om stipendiernas fördelning har fattats
av styrelsen på vårt senaste styrelsemöte.
Samtiliga sökande erhåller skriftligt besked. 
P.g.a. poststrejken kan det dröja innan breven når fram.