Bästa Lärare, BEHÖVER DU BOSTAD i Helsingfors?

 

Kontakta :

John Gammals
Stiftelsen Pro Juventute nostra r.s.
tfn 09 - 592 178, 040-7500 860

email : john.gammals(a)hotmail.com

För att hjälpa upp bostadssituationen för lärare har stiftelsen kommit överens om att i första hand erbjuda sina bostäder till nya och aktiva lärare när bostäderna blir lediga.
Hyresnivån på bostäderna för lärare ligger något under marknadsnivån